HANKKEET

KANSALLISLAJI KUULUU KAIKILLE -HANKE (ESR)

ESR-rahoitteista Kansallislaji kuuluu kaikille -hanketta hallinnoi ja toteuttaa Puijon Pesis ry. Hanke on käynnissä 1.5. – 31.10.2020.

Hanke kohdistuu Itä-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja hankkeen kokonaisbudjetti on 58 800 €.

Hankkeen tavoitteina on:

 • Mahdollistaa vaikeuksia kohdanneiden ja vähävaraisten perheiden harrastaminen, luoda kaikille avoimia harjoitusideoita tarjoava pankki sekä liikkumisen ja toimintakyvyn aktivointi epidemian aikana ja uusien koti- ja perheharjoittelumuotojen kehittäminen ja sosiaalinen etäosallistuminen verkkolive-tapahtumiin etäteknologiaa hyväksi käyttäen.
 • Havainnoida, puuttua ja estää virusepidemian aikaansaamaa henkistä lamaantumista kehittämällä uusia digipohjaisia seuranta- ja arviointivälinteitä, erityisesti huomiota kiinnitetään herkässä drop out-iässä (murrosikäiset) oleviin tyttöjunioreihin.
 • Kehittää valmennuksen osaamista kohdata erilaisia oppijoita sekä käytöshäiriötekijöitä sekä mahdollistaa erityistä tukea vaativille nuorille harrastamista ja kehittää uutta sovellettua pesäpallon harjoittelua ja pelaamista sekä tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin ja urheiluun ”peleistä suomalaisimman” eli kansallislaji pesäpallon kautta

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 • Treenipankki: avoin digitaalinen alusta kaikkien saataville kannustamaan liikkumaan ja urheilemaan.
 • Höntsäpesis: epidemiatilanteen salliessa matalan kynnyksen ja hyvän mielen liikuntaa pesiksen parissa sekä videoita ja vinkkejä digitaalisilla / somealustoilla pesishöntsäilijöille.
 • Uuden sähköisen / mobiilin valmennuksen ja urheilijoiden kehittämisen alustan käyttöönotto.
 • Drop out -ikäisiin huomioon kiinnittäminen ja toimenpiteet harrastustoiminnan jatkamiseksi, erityisesti teini-ikäisillä tytöillä.
 • Maahanmuuttajien pesäpallon lajitutustumiskerrat.
 • Erityislasten ja -nuorten ohjauskerrat.
 • Valmentajien osaamisen kehittäminen kouluttamisella liittyen erilaisuuteen, erilaisiin oppijoihin sekä käyttäytymis- ja oppimishäiriöihin.
 • Yhteisölliset tapahtumat etänä / diginä.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö
Aleksi Eskelinen
044 370 4306
aleksi[at]puijonpesis.fi

Hanketyöntekijä
Ismo Huotari
044 304 2041
ismo[at]puijonpesis.fi