Kutsu Puijon Pesis ry:n syyskokoukseen

Kutsumme seuran jäsenet Puijon Pesis ry:n syyskokoukseen maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 Kuopio-hallin kokoushuone 1:een.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokoukselle
a.       puheenjohtaja
b.       sihteeri
c.       kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d.       ääntenlaskijat

3.       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.       Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

8.       Valitaan hallitukseen 5 – 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 5 varajäsentä

9.       Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

10.   Valitaan tarvittaessa jaostojen toimihenkilöt

11.   Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.    Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!

Puijon Pesis ry:n hallitus

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen
p. 044 370 4306

Scroll to Top