Puijon Pesis on ylpeästi mukana Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjassa!

Älä riko urheilua -kampanja on osa Ihmisoikeusliiton työtä urheilun ihmisoikeuskysymyksissä. Ihmisoikeusliitto aloitti opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hankkeen vuonna 2020. Hankkeessa on koulutettu mm. urheilun lajiliittoja ja muita toimijoita ihmisoikeuksista. Vaikuttaminen ihmisoikeuksia kunnioittavan urheilumaailman puolesta jatkuu myös vuonna 2022. Kampanja on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja ensimmäinen kattavasti urheilun ihmisoikeuksia käsittelevä kampanja Suomessa. Älä riko urheilua -kampanjaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

Urheilu on rikki, jos…
• Lapsen oikeuksia ei turvata.
• Sen areenoja rakennetaan ilman ihmisoikeuksia.
• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään.
• Urheilijoiden sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan.
• Rasismiin ei puututa järjestelmällisesti kaikessa toiminnassa.
• Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu.
• Sen parissa ei puututa häirintään ja väkivaltaan kaikissa tilanteissa.
• Vammaisilla ihmisillä ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta urheilla.

Yllä mainitut asiat ovat jokainen tärkeitä ja vakavia teemoja, joiden rikkomiselle Puijon Pesiksessä on täysi nollatoleranssi. Haluamme kantaa seurana oman vastuumme, että nämä tärkeät aiheet saavat tarvitsemansa kuuluvuuden ja huomion. Haluamme myös seurana pitää huolen, ettei yksikään näistä teemoista rikkoonnu Puijon Pesiksessä.

Lue kampanjasta lisää osoitteesta alarikourheilua.fi

Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen. Älä riko urheilua.

Scroll to Top